Вторник, 19 Март 2019

За нас

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

------ 2013 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА   ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2013 ГОДИНА   ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2013г. до 31.12...
Прочети още »

Представяне на БАТМИ

Българска Асоциация на Търговците на Медицински Изделия (БАТМИ) е лицето на медицинската технология и индустрия в България.   Учредена на 16.02.2006 г. „Българска асоциация на търговците на медицински изделия” е браншова организация на търговците от сферата на производств...
Прочети още »

Цели, Задачи, Услуги

Цели и Задачи на БАТМИ :   Да защитава интересите на вносителите на едро и производителите на медицинска апаратура и консумативи на българския пазар;   Да съдейства за налагане на прозрачни и лоялни търговски взаимоотношения в бранша;   Да пр...
Прочети още »

Устав на БАТМИ

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ”   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Статут: Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел "Българска асоциация на търговците на медицински изделия", наричано по-надолу за ...
Прочети още »

e-mail: info@batmi.org  |  тел. +359_ 2_ 958_ 21_ 80;_ +_ 359_ 2_ 958_ 84_ 68

Карта на сайта