Вторник, 19 Март 2019

Цели, Задачи, Услуги


Цели, Задачи, Услуги

Цели и Задачи на БАТМИ :

 

 • Да защитава интересите на вносителите на едро и производителите на медицинска апаратура и консумативи на българския пазар;

 

 • Да съдейства за налагане на прозрачни и лоялни търговски взаимоотношения в бранша;

 

 • Да предприема мерки за хармонизиране на търговската практика в България с добрите практики на Европейския съюз;

 

 • Да изготвя информация за участие в семинари, свързани със специализирани програми на ЕС за България, както и с програми за укрепване на здравето и работоспособността;

 

 • Да организира обсъждания на проблеми от външнотърговски, финансово- валутен и данъчен характер, отнасящи се до развитието българския бизнес и представя обобщени становища и предложения за изменение и допълнение на нормативната уредба пред компетентните държавни органи в България;

 

 • Да организира срещи с представители на българските държавни органи и ведомства за обсъждане на въпроси, свързани с развитието на българския медицински бизнес;

 

 • Участие с предложения за промени и допълнения на законодателството, регламентиращо търговската дейност с медицинска апаратура и консумативи, в т.ч. участие в Парламентарната комисия по здравеопазване при приемане на Закона за Медицинските Изделия;

 

 • Да организира периодични срещи с представители на Подобни организации, с цел представяне на нови възможности за разширяване на сътрудничеството;

 

 • Да членува в международни и български подобни организации с цел популяризиране и подобряване на дейността.

 

 

 

Услуги предлагани от БАТМИ:

 

 • Обмен на информация и опит във връзка с осъществяваната от членовете на БАТМИ стопанска дейност;

 

 • Осъществяване на контакт с администрацията и нейните структури на различни нива, както и с неправителствени и обществени организации;

 

 • Информация за събития, позволяващи развитието на организациите в бранша;

 

 • Търсене на потенциални търговски партньори, предоставяне на браншова адресна информация на подходящи партньори.


e-mail: info@batmi.org  |  тел. +359_ 2_ 958_ 21_ 80;_ +_ 359_ 2_ 958_ 84_ 68

Карта на сайта